Lukion Pakolliset Kurssit

Syventäviä kursseja pitää olla yhteensä vähintään 10. Näiden lisäksi Lumon lukiossa on tarjolla runsaasti koulukohtaisia (soveltavia) kursseja. ‍

Mitä on lukiokoulutus? | Opetushallitus

Syventäviä kursseja on oltava vähintään 10. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus valita osa opinnoistaan tarjolla olevista pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Soveltavat opinnot voivat olla joko oppiaineiden jatko-opintoja tai muita oppiaineita, joista koulut päättävät. Kursseja voidaan tarjota myös yhteistyössä toisten oppilaitosten, esim. ammatillisten oppilaitosten tai musiikkioppilaitosten kanssa.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen kotimainen kieli. Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa kieltä. Oppiaineiden opetuksen lisäksi opiskelijoille annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista.

Lukion oppimäärä on 75 kurssia. Alla oleva taulukko kertoo lukion pakolliset ja syventävät kurssit. Karkea muistisääntö on, että pakollisista kursseista puolet käydään ensimmäisen vuoden aikana. Yhteensä kursseja 1. vuonna tulisi olla n. 30. Taulukon kurssien lisäksi lukiossa opiskellaan valinnaisia soveltavia kursseja, joita tarjotaan runsaasti. Niitä ovat esimerkiksi kirjoituksien valmennuskurssit ja käytännönläheisemmät laboratorio- ja kenttäkurssit.

 1. Lukion pakolliset kurssit ops 2016
 2. Kuntosaliohjelma 2 kertas viikossa 2
 3. Tampereen rappauspalvelu oy
 4. Lintukuva fi suomi 10
 5. Lukion pakolliset kurssit määrä
 6. Hullut venäläiset videot
 7. Tuntijakotaulukko
 8. Konoha reppu
 9. Miten kasvatan pitkät hiukset
 10. Sijaisuudet ja keikkatyö
 11. Tietokone ei käynnisty normaalisti

Vaihto-oppilaaksi hakeutumisesta ja vaihdon hinnasta saa tietoa muun muassa seuraavilta järjestöiltä: ASF - Intercultural Programs Finland ASSE American Scandinavian Student Exhange Suomen Rotary Lions Club Suomen Youth For Understanding ry (YFU) Explorius STS Universal Players Global EF Education First Pohjoismaisen lukiosopimuksen mukaan muista Pohjoismaista tulevat hakijat pääsevä yleiseen lukiokoulutukseen samoilla ehdoilla kuin omat kansalaiset. Tällöin esimerkiksi Suomesta Ruotsiin lukioon siirtyvä opiskelija on oikeutettu saamaan myös Ruotsissa lukiokoulutusta.

Kesälukio Kesälukiot on tarkoitettu lukion, peruskoulun yläkoulun ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sekä aikuisopiskelijoille. Kesälukiot ovat 1–3 viikon mittaisia intensiivisiä opiskelujaksoja, joiden aikana voi muun muassa täydentää ja kerrata lukion opintoja, suorittaa lukiokursseja ja seurata asiantuntijaluentoja ajankohtaisista aiheista. Kesälukion aikana voi suorittaa yhden tai useampia lukion kursseja. Tästä tulee sopia etukäteen oman lukion rehtorin tai kyseisen aineenopettajan kanssa. Huomattava osa kesälukioiden järjestäjistä ilmoittaa toiminnastaan Kesälukioseuran esitteessä. Vaihto-opiskelu ja opiskelu muissa Pohjoismaissa Lukion opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua vaihto-oppilaaksi. Vaihdon aikana opiskelija tutustuu toisen maan elämään, kulttuuriin ja kieleen asumalla isäntäperheessä ja käymällä paikallista koulua. Vaihto-oppilasaika merkitsee nuorelle oppimista, kasvamista ja itsenäistymistä. Hän oppii kieliä ja kansainvälisyyttä ja voi kerätä arvokkaita eväitä jatko-opintoihin ja uravalintaan.

Lukion suorittamiseen on monia eri mahdollisuuksia. Alla on esitelty muutamia vaihtoehtoja, joita tavallisen lukiopolun lisäksi on mahdollista valita. Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot Opetusministeriö on myöntänyt joillekin lukiokoulutuksen järjestäjille erityisen koulutustehtävän. Tällöin lukion opetustarjonnassa korostuu jokin erityistehtävä tai -alue. Lukiossa voidaan kokonaisuudessaan painottua tiettyyn erityistehtävään (esimerkiksi musiikki). Koulussa voi myös olla tavallisen lukiolinjan lisäksi erityistehtäväalue (esimerkiksi taideaineet, urheilu, luonnontieteet tai vieraat kielet). Tällaisissa lukioissa opiskelijalla on oikeus hieman poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Näissäkin lukioissa opiskelijan ensisijainen tehtävä on suorittaa lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, mutta samalla hän suorittaa erityisalueen opintoja. Paikalliset painotukset Koulutuksen järjestäjän päätöksellä lukio voi painottaa opetuksessaan tiettyjä erityisaloja tai aineita (esimerkiksi taide- ja taitoaineet, media, yrittäjyys, luonnontieteet tai kielet).

Lukio-opiskelu > Hattula > Parolan lukio > Oppiaineet > Opinto-ohjaus > Lukio-opiskelu Lukio-opinnot suoritetaan kursseina Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmevuotinen, mutta sen voi suorittaa myös lyhyemmässä tai pitemmässä ajassa (2-4 vuotta). Lukuvuosi jaetaan yleensä 5-6 jaksoon, joiden aikana opiskellaan muutamaa ainetta kerrallaan. Jokaiselle jaksolle laaditaan koulussa oma työjärjestys. Opiskelijan eteneminen ja opetusryhmien muodostuminen riippuu kurssivalinnoista. Kurssimuotoisessa lukiossa ei ole vuosiluokkia. Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Opiskelija vastaa siitä, että hän suorittaa riittävästi kursseja. Lukion oppimäärä sisältää yhteensä vähintään 75 kurssia. Aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia ja kurssin kesto on keskimäärin 28 tuntia. Lukio-opintoihin kuuluu pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Pakollisia kursseja on 47 - 52 ja niiden määrä riippuu siitä, onko opiskelija valinnut lyhyen vai pitkän matematiikan.

Jokainen opikelija laatii opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa. Aikuisten lukiokoulutuksessa koko oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia. Aikuislukiot järjestävät lähinnä aikuisille tarkoitettua lukiokoulutusta. Opetusta toteutetaan monimuotoisesti (lähiopetus, etäopetus, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu). Myös monet muut lukiot tarjoavat aikuisillekin mahdollisuuden lukio-opintoihin, samoin eräät kansanopistot. Aikuislukiota voi suorittaa etäopiskeluna. Tällöin opiskelu on opettajan ohjaamaa verkko-opiskelua. Etäopiskelussa hyödynnetään normaaliin tapaan oppikirjoja ja muuta kirjallista materiaalia sekä verkko-oppimateriaalia. Etäopiskelijalla on yleensä mahdollisuus saada opettajalta myös lähiohjausta. Suurimmaksi osaksi etäopiskelu tapahtuu kuitenkin nimenomana etänä, minkä ansiosta se soveltuu erityisesti esimerkiksi lukiolaiselle kurssitarjonnan täydentämiseksi ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalle ammattikorkeakoulun opiskelijalle tuki- ja kertausopiskeluun yleissivistäviä tietojaan täydentävälle aikuiselle ulkomailla tilapäisesti asuvalle.

Wed, 14 Oct 2020 21:06:07 +0000