Hyponatremia Käypä Hoito

  1. Hyponatremia käypä hoito effect

Lisätietoa aiheesta 1. 7. 2016 AVH-potilas on sairaalaan tullessaan lähes aina jossain määrin dehydroitunut riippuen hoitoon tulon viivästymisestä, nielemisvaikeudesta, kehonlämpötilasta ja nesteen menetyksestä. Dehydraatio altistaa tromboosille ja on yhteydessä huonoon ennusteeseen «Bhalla A, Wolfe CD, Rudd AG. Management of acute p... » 1. Nestehukan korjauksessa pyritään normovolemiaan. Lisäksi elektrolyyttitasapainon häiriöt korjataan tarvittaessa, (aivoperäiseen suolanmenetysoireyhtymään liittyvän) hyponatremian korjauksessa ei käytetä nesterajoitusta «Kaste M, Roine RO. General stroke management and s... » 2. Fysiologista (0, 9-prosenttista) keittosuolaliuosta suositellaan käytettäväksi korvausliuoksena ensimmäisen 24 tunnin aikana «European Stroke Organisation (ESO) Executive Commi... » 3, «Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr ym. Guidelines for... » 4, «Dziedzic T, Pera J, Trabka-Janik E ym. The impact... » 5. Sokeripitoisia nesteitä akuutin vaiheen hoidossa suositellaan vältettäväksi «European Stroke Organisation (ESO) Executive Commi... » 3.

Hyponatremia käypä hoito effect

Suun kuiva tunne on aina merkki siitä, että keho tarvitsee nestettä. Tällöin voimakkaammat vaihtoehdot kannattaa ehdottomasti jättää hyllylle ja vesipullo napata kouraan. 4. Auringonpaisteeseen sammuminen Kun alkoholin määrä veressä on tarpeeksi suuri, uhkaa ihmistä tajunnan menettäminen. Vaikka sammuminen ei ole koskaan keholle hyväksi, vielä vaarallisemmaksi tilanne muuttuu, jos riskinä on sen tapahtuminen ulkotiloissa. Mikäli alkoholia nauttinut nukahtaa porottavaan auringonpaisteeseen, ei hän kykene tasoittamaan niitä menetettyjä suoloja ja nesteitä, joita keho kuluttaa lepotilassakin. Jos henkilö menettää tajuntansa pitkäksi aikaa, voi seurauksena olla vakava nestehukka. Suorassa auringonpaisteessa ei koskaan tule viettää pitkiä aikoja ilman sopivaa suojakerrosta. Jos ulos sammunut on UV-säteilyn vaikutuksen alaisena useita tuntia ilman aurinkorasvaa, on riskinä jopa ihosyöpä. Jutun lähteinä on käytetty lääketieteellisiä artikkeleita alkoholin ja helteen luomista uhista.

Hypernatremian ehkäisy Vanhuksien hypernatremiaa voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun omaiset tai hoitohenkilökunta huolehtii säännöllisestä juomisesta. Tavoitteena on juoda noin kaksi litraa nesteitä päivässä. Käytettyjä lähteitä Sane T. Hypernatremia. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 19. 6. 20168. Sane T. Kirjassa Alahuhta S, Ala-Kokko T, Kiviluoma K, Ruokonen E, Silfvast T (toim. ). Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Vesihormonin eritys voi voimistua monesta syystä. Voimakas pahoinvointi tai kipu lisää sen erittymistä, jolloin hyponatremian vaara suurenee. Joissakin sairauksissa vesihormonia erittyy liikaa (sydänvika, munuaistauti, jotkut syöpätaudit). Myös eräät lääkkeet lisäävät vesihormonin tuotantoa tai voimistavat sen vaikutuksia munuaisissa. Näitä ovat tietyt epilepsialääkkeet (esimerkiksi karbamatsepiini, valproaatti, lamotrigiini), monet masennuslääkkeet ja solunsalpaajista syklofosfamidi ja vinkristiini. Nesteenpoistoon käytettävä tiatsidi-lääke voi aiheuttaa hyponatremiaa ilman vesihormonin vaikutusta. Pelkällä vedenjuonnilla ei hyponatremiaa yleensä synny. Terve henkilö voi juoda 5–10 litraa vettä päivässä, jos juominen jakautuu usealle tunnille ja mikäli munuaiset toimivat normaalisti ja poistavat ylimääräisen veden. Nopea suurten vesimäärien tai oluen juonti voi kuitenkin aiheuttaa vaarallisen vesimyrkytyksen, johon liittyy vaarallinen hyponatremia. Hitaampikin runsas juominen voi johtaa hyponatremiaan silloin, jos samanaikaisesti runsaan vedenjuonnin kanssa on vaikuttamassa vesihormonin eritystä lisäävä sairaus tai lääke.

  • Psykiatria- ja päihdekeskus hatanpäänkatu tampere
  • Turvallista matkaa!
  • Mustelman hoito
  • Iskias hoito

villous) paksusuolen syöpä tai bentoniittisaven syönti. [1] Kaliumin siirtyminen solujen sisälle voi johtaa hypokalemiaan ja tätä voivat aiheuttaa esimerkiksi insuliinin tai sen johdannaisten lääkekäyttö, tyreotoksikoosia aiheuttava runsas kilpirauhasen liikatoiminta tai hypokaleeminen periodinen paralyysi. [1] Kaliumin poistuminen munuaisten kautta voi johtaa hypokalemiaan ja tätä voivat aiheuttaa esimerkiksi Cushingin oireyhtymä, primäärinen hyperaldosteronismi, harvinaiset reniiniä erittävät kasvaimet, Bartter-oireyhtymä ( Henlen lingon epämuodostuma), Gitelman-oireyhtymä ( distaalisen kiemuratiehyen epämuodostuma), Liddlen oireyhtymä, Fanconin oireyhtymä, hypomagnesemia, CYP11B1:n vajaatoiminta, CYP17A1:n vajaatoiminta, Geller-oireyhtymä ( mineralokortikoidireseptorin toimintaa tehostava mutaatio) ja glukokortikoidiresistenssi ( glukokortikoidireseptorin toimintaa heikentävä mutaatio). [1] Hypokalemialle altistavia aineita ovat muun muassa diureetit (lisäävät kaliumin menetystä virtsaan), lakritsihappo (lisää kaliumin menetystä virtsaan), laksatiivit (ripulin takia), amfoterisiini B, karbenisilliini, penisilliini (suurina annoksina), teofylliini ja β2-agonistit (esimerkiksi salbutamoli ja terbutaliini).

051) © 2020 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Hyponatremia tarkoittaa alhaista veren natriumpitoisuutta. [1] Veriseerumin normaali natriumpitoisuus on 135–145 millimoolia per litra seerumia (mmol/l). [2] Joskus pitoisuuden merkitsemiseen käytetään ekvivalenssiyksikköä mEq/l, joka merkitsee samaa kuin mmol/l. [3] Hyponatremiassa natriumin seerumipitoisuus on alle 135 mmol/l. Vakavana hyponatremiana voidaan pitää pitoisuutta, joka on alle 125 mmol/l. Oireet voivat olla harmittomia tai hengenvaarallisia ja riippuvat muun muassa siitä, kuinka pian hyponatremia kehittyy. Oireita voivat olla muun muassa päänsärky, sekavuus, pahoinvointi, kouristuskohtaukset tai kooma. [4] Oireet [ muokkaa | muokkaa wikitekstiä] Akuuttina hyponateremiana voidaan pitää alle 48 tunnissa kehittyvää hyponatremiaa ja kroonista hyponatremiaa yli 48 tunnissa kehittyvää hyponatremiaa. Akuutissa hyponatremiassa aivot voivat turvota, jolloin voi ilmetä kouristuskohtauksia, kooma tai kuolema. [1] Lievemmässä akuutissa hyponatremiassa oireita voivat olla esimerkiksi ruokahaluttomuus, päänsärky ja lihaskrampit.

  1. Lahjaveron muutos 2012 relatif
  2. Parsa lohi piirakka in theaters
  3. Oops alv
  4. Wharfedale sw-12 kokemuksia
Wed, 14 Oct 2020 10:18:26 +0000