Laki Potilaan Asemasta Ja Oikeuksista

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mahdollista rikkomista ei käsitellä Potilasvakuutuskeskuksessa. Välillisesti sillä voi kuitenkin olla merkitystä arvioitaessa hoidon asianmukaisuutta potilasvahinkolain nojalla. Näin on lähinnä hoidon riskeistä kertomisen kohdalla. 06. 03. 2015

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista tiivistelmä

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. (2 luku, 3§) Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. (2 luku, 3§) Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. (2 luku, 6§) Koko laki löytyy: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista lääkehoito

Potilaan oikeuksia Suomessa turvataan useissa laeissa, näistä keskeisin on laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laissa säännellään esimerkiksi potilaan tiedonsaantioikeudesta, itsemääräämisoikeudesta ja potilasasiakirjoista.

  • 🚗 Amsterdam Lentokenttä Autonvuokraus - Rentalcargroup.com
  • Tori fi kirjaudu
  • Omron m6 käyttöohje light
  • PVK | Potilaan asema ja oikeudet
  • Windows 10 uudelleen asennus
  • Saamen kielen puhujat suomessa
  • Johdon ja hallinnon yhteystiedot | Pilke päiväkodit Oy
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista saattohoito
  • Miten kuukausipalkasta lasketaan tuntipalkka
  1. Lapsilisät marraskuu 2019
Wed, 14 Oct 2020 10:52:35 +0000